ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនងព៌ត័មាន​

០២៣ ២២២ ១១៩, ០២៣ ២២២ ៧៧៦, ០២៣ ២២២ ០៩០, ០៨៧ ៨៣៨ ៦៨៨, ០៨៧ ៨១៨ ២៨៦

អាគារ ១៩, ផ្លូវលេខ ៣៧១,ភូមិ ត្នោតជ្រុំ, សង្កាត់ បឹងទំពុន, ខណ្ឌ មានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ប្រធានបទ *

ឈ្មោះពេញ : *

សារអេឡិចត្រូនិច : *

ទូរសព្ទ័

អាស័យដ្ឋាន

អត្តន័យសារ *

លេខកូដសំងាត់ *
ទីតាំងនៅលើផែនទី
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.