សាខា ក្រុងតាខ្មៅ

 ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ ០៨៧ ៨២ ៨៥ ៨៦ - ០៨៧​ ៨១ ៨២ ៦៧

 អ៊ីម៉ែលៈ bmimfi@borribo.com.kh

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ២៣, ផ្លូវជាតិលេខ ២១, ភូមិ ព្រែកសំរោង,សង្កាត់ តាខ្មៅ,ក្រុង តាខ្មៅ,ខេត្ត កណ្តាល


View BORRIBO Microfinace Institution PLC in a larger map
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.