សាខា ស្រុកអង្គស្នួល

 ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ ០៨៧ ៨១ ៨២ ១៨ - ០៨៧ ៨១ ៨២ ១១

អ៊ីម៉ែលៈ bmimfi@borribo.com.kh

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ អាសេរ៉ូ២, ផ្លូវជាតិលេខ ០៤, ភូមិ ត្រយឹង, ឃុំ ពើក, ស្រុក អង្គស្នួល, ខេត្ត កណ្តាល  


View BORRIBO Microfinace Institution PLC in a larger map
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.