សាខា ស្រុកកៀនស្វាយ

 ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 0៨៧ ៨១ ៨៣ ៦១ - 0៨៧ ៨១ ៨២ ៦៨

 អ៊ីម៉ែលៈ bmimfi@borribo.com.kh

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ អេ៤៩, ផ្លូវជាតិលេខ ០១, ភូមិធំ, ឃុំ ធំ, ស្រុក កៀនស្វាយ, ខេត្ត កណ្តាល
View BORRIBO Microfinace Institution PLC in a larger map
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.