កម្រងរូបភាព
នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី បានរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០២០
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ លោក អ៊ុក តូរានី ជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី បានដឹកនាំថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ធ្វើការងារសង្គមនូវអង្គការថែរក្សា និងបណ្តុះបណ្តាលកុមារកំព្រា
សកម្មភាពរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី រៀបចំចេញដំណើរទៅកាន់វីគិរីរម្យរីសត ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាខាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅឆ្នាំ ២០២០ ។
វគ្គបណ្តុះទៅលើប្រធានបទស្តីពី “ ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ” ជូនទៅដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាខា និងបុគ្គលិកផ្នែកដែលពាក់ព័ន្
prev12345...1213next
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.